×

Geonor AS

Postboks 99 Røa
0701 Oslo

Besøksadresse:
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

Telefon (sentralbord): +47 67 15 92 80

E-post: geonor@geonor.no
Se google maps stort

Geoteknisk instrumentering

Geonor leverer komplette instrumenteringsløsninger basert på egne og andre leverandørers kvalitetsprodukter for alle geotekniske og geofysiske forhold. Vi kan også tilby systemer for overvåking av setninger, grunnvann og damlekkasjer og kan bistå ved installasjon, avlesning og presentasjon av data.

Poretrykkmålere

Geonors elektriske poretrykkmålere er basert på svingende streng-prinsippet. Mer enn 35 års erfaring har bevist at målerne er stabile og har lang levetid.

Geokon

Geonor er eneforhandler for Geokon i Norge. Geokon er verdens ledende produsent av geoteknisk instrumentering.

Rystelsesmåling

Geonor leverer rystelsesmålere produsert av Instantel i Canada. Modellen Minimate leveres i flere utgaver.

Overvåking

Geonor leverer utstyr og komplette løsninger for overvåking og fjernovervåking av parametre knyttet til naturkrefter og konstruksjoner.

Avlesning

Geonor kan levere flere typer avlesningsutstyr, fra enkle frekvenstellere til komplekse loggersystemer ferdig installert på stedet.

Inklinometere

Et inklinometer brukes typisk for å monitorere deformasjoner og bevegelser i grunnen eller i konstruksjoner ved å måle endringer i helning (inklinasjon) i en vertikal målekanal.

Ekstensometere

Borehulls-ekstensometer. Monteres i vertikale eller horisontale borehull for å måle setninger eller deformasjon.

Last celler

Hydraulisk baserte, robuste trykkplater – eller ringer – for måling av last fra stivere, under søyler eller belastning på ankerstag.
TOP