×

Geonor AS

Postboks 99 Røa
0701 Oslo

Besøksadresse:
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

Telefon (sentralbord): +47 67 15 92 80

E-post: geonor@geonor.no
Se google maps stort

Geonor historie

Geonor markedsfører og selger sine produkter over hele verden og har eksportert utstyr til over 100 land. Selskapet er det eneste geotekniske selskapet i Norden som kan vise til mer enn 60 års sammenhengende virksomhet. Bedriften er lokalisert i trivelige omgivelser i Grini Næringspark på Østerås i Bærum.

Geonor ble etablert i 1957 av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og det daværende Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF). Grunnideen var at Geonor skulle stå for produksjon og salg av utstyr for geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser utviklet på NGI, som var blitt opprettet fire år tidligere. Både NGI og Geonor ble etablert som en del av NTNFs mangeårige innsats for å løse praktiske og tekniske problemer i gjenreisingen av Norge etter annen verdenskrig.

NGIs første direktør, danskfødte Laurits Bjerrum (1918-1973), var drivkraften bak etableringen av Geonor og selskapets første styreleder. Bjerrum var en karismatisk personlighet som fikk en enestående posisjon i det norske og internasjonale fagmiljøet.

Hans betydning for både NGI, Geonor og geoteknikk-faget generelt var meget stor. Geonor har helt siden starten lagt vekt på produksjon og salg av pålitelig og avansert utstyr med høy kvalitet.

Kvalitet og nyutvikling var sentrale verdier som ble implementert av Geonor`s første daglige leder Arild Andresen (1926-2010). Arild Andresen var disponent i Geonor fra starten i 1957 frem til 1984.

NGI var deleier i Geonor fra 1957 til 1997. Norsk Hydro kom inn som deleier i 1960 og var hovedaksjonær fra 1989 til 1997. Øyvind Klevar ble ansatt som daglig leder i 1993 og har vært eier av selskapet siden 1997.

Geonor har vært en pioner i utvikling av geoteknisk feltutstyr (vingebor og prøvetakere), grunnboringsrigger, geoteknisk laboratorieutstyr (triaksial-, direkte skjær- og konusapparater), og særlig geoteknisk og meteorologisk instrumentering basert på svingende streng. Sentrale samarbeidspartnere i denne utviklingen har vært NGI, Statens Vegvesen og Meteorologisk Institutt.

Bedriftens virksomhet i dag kan inndeles i fem forretningsområder:

TOP