×

Geonor AS

Postboks 99 Røa
0701 Oslo

Besøksadresse:
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

Telefon (sentralbord): +47 67 15 92 80

E-post: geonor@geonor.no
Se google maps stort

Poretrykkmålere

Geonors elektriske poretrykkmålere er basert på svingende streng-prinsippet. Mer enn 35 års erfaring har vist at målerne er stabile og har lang levetid. De kan enten leveres for nedpressing i bløte masser eller for nedsenkning/nedgraving. Begge typer kan leveres med armert kabel (FERE) eller med vår standard ventilerte kabel. Brukes armert kabel får sensoren en "A" etter versjonsbetegnelsen, slik at M-600 er standard modell for standard kabel. M-600A er beregnet for FERE-kabel.Poretrykkmåleren for armert kabel kan i tillegg utstyres med temperatursensor. Velges standard kabel kan måleren leveres "åpen" slik at forandringer i atmosfæretrykket automatisk kompenseres. Poretrykkmåleren har samme diameter som forlengelsesrørene og eliminerer faren for lekkasje langs borestrengen.

M-600 serie ”push-in”

 • For nedpressing, kan brukes direkte uten forboring
 • Hurtig å installere i bløte masser
 • Kort responstid
 • Nøyaktighet bedre enn 0.5 % av full skala
 • Måleområde 2 til 30 bar
pdfGeonor M-600.pdf

M-603 åpen ”push in”

M-603 er en spesialversjon av M-600 som er åpen til atmosfære og utstyrt med en gummimembran over trykkmembranen. Ved hjelp av pressluft tilføres et baktrykk for å avlaste trykkmembranen. Dette vil balansere mottrykket under nedpressing og dermed kan poretrykkmåleren presses raskere ned. Baktrykket kan også benyttes til å avlaste membranen for avlesning av nullpunktfrekvens. Leveres kun for standard kabel og for maksimum 6 bar.

 • Kan brukes direkte uten forboring
 • Hurtig å installere i bløte masser
 • Kort responstid
 • For 0-punkt kontroll
 • Nøyaktighet bedre enn 0.5 % av full skala
 • Måleområde 2 til maksimum 6 bar
 • M-206 hydraulisk poretrykkmåler.

M-610 serie “embedment”

 • Utviklet for direkte montering
 • Godt egnet for bruk i dammer, fyllinger, miljøbrønner o.l.
 • Hus i rustfritt stål, andre materialer som titan kan leveres på forespørsel
 • Måleområde 2 til 30 bar.
pdfGeonor M-610.pdf
Geonor leverer kabel spesielt utviklet for geotekniske formål. Kablene leveres i to versjoner. Kabelgjennomføringer og skjøtesett kan leveres for begge typer kabler.


Armert spesialkabel 2-par FERE

P-430 er en stålarmert 2-par kabel. Den er spesielt utviklet for å tåle store belastninger i form av strekk og trykk og er beskyttet mot vanninntrengning dersom kappen skulle skades.


Geonor kabel

Standard 1-par standard.
Standard versjon P-540 er en ventilert 1-par kabel med skjerm og beregnet for bruk hvor kabelen ikke er utsatt for store mekaniske påkjenninger.
M-206 Hydraulisk piezometer

Piezometeret kan presses ned uten forboring, normalt til ca. 30 m dyp. Beregnet for Ø32 mm forlengelsesrør. Overganger til 1" vannrør kan leveres.

 • Lett å installere
 • Enkel og robust design
 • Beregnet for måling av grunnvannstand og poretrykk
 • Nedpressing uten forboring
 • Leveres med bronsefilter
 • Avleses ved hjelp av en spesialtilpasset vann-nivåmåler
TOP