×

Geonor AS

Postboks 99 Røa
0701 Oslo

Besøksadresse:
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

Telefon (sentralbord): +47 67 15 92 80

E-post: geonor@geonor.no
Se google maps stort

Prøvetakere

Geonor leverer manuelle prøvetakere for sedimenter, vann og jord. Under hver av disse hovedgruppene finnes det en rekke ulike modeller tilpasset ulike oppgaver. Les om automatiske prøvetakere under feltutstyr.

Sedimentprøvetakere

Sedimentprøvetakere opereres enten med stang eller wire. Vanlige typer er vanVeen grab og Beeker sampler.

Beeker sampler.
Van veen grab.
Sediment-felle ”Watertrap” for flytende sedimenter i rennende vann.


Jordprøvetakere

Jordprøvetakerne omfatter enkle inspeksjonsbor, håndaugere, huljern, utstyr for uforstyrrede prøver og prøvetakere for gress og røtter.

Gouge Auger set. Ø 20 – 30 – 60mm.
Peat Sampler set.
Kraftig prøvetakingssett med borhammer.


Vannprøvetakere

For vannprøvetaking kan man benytte ulike grunnvannspumper eller prøvesylindere. Grunnvannspumper benyttes både til lensing av brønner samt prøvetaking. MP1 dykkpumpe leveres for pumping fra 20 til 90 m dyp. Pumpene ”Gigant” og ”Booster” leveres i sett på 3 stk og er en svært økonomisk løsning for mindre løftehøyder. Prøvesylindere finnes i forskjellige modeller for grunnvannsbrønner og for vassdrag og åpent vann.

Bailer sampler – stål: Ø 33mm, 250cc.
Bailer sampler – teflon:
Ø 19mm, 90cm, 0,17 liter
Ø 35mm, 60cm, 0,45 liter
Ø 35mm, 90cm, 0,69 liter
Dykkpumpe ”Gigant”. 12VDC drift. Med hjelpepumper ”Booster” oppnås løftehøyde på 37m.
Peristaltisk pumpe, 12 VDC. (rulle-pumpe). Programmerbar hastighet, reversibel retning. Finnes også i manuell versjon, med sveiv.
TOP