×

Geonor AS

Postboks 99 Røa
0701 Oslo

Besøksadresse:
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

Telefon (sentralbord): +47 67 15 92 80

E-post: geonor@geonor.no
Se google maps stort

Sensorer med svingende streng

Geonor har vært pioner i utviklingen av svingende streng-teknologien som måleprinsipp i geotekniske og meteorologiske sensorer. Denne teknologien har utviklet seg til å bli industristandard i verden for en rekke anvendelser, og Geonor er i dag dominerende på området i Norge. Svingende streng brukes blant annet i Geonors nedbørmålere og poretrykkmålere.

sensor_streng_1      sensor_streng_2

NGI utviklet tidlig på1960-tallet det første sensorsystemet basert på svingende streng-prinsippet og med to magneter som tillot dynamisk registrering av endringene. Geonors sensorer har deretter fått flere anvendelser og er en referanse i geoteknisk faglitteratur. Teknologien har dokumentert overlegen langtidsstabilitet og nøyaktighet samt minimal temperaturfølsomhet.

TOP