×

Geonor AS

Postboks 99 Røa
0701 Oslo

Besøksadresse:
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

Telefon (sentralbord): +47 67 15 92 80

E-post: geonor@geonor.no
Se google maps stort

Vingebor

Geonor er en ledende leverandør av ulike typer vingebor, som er en sikker, nøyaktig og veletablert metode for in situ-måling av udrenert skjærfasthet i bløte leirer. Vingebor-teknologien er så godt etablert som verktøy at utstyret har dannet utgangspunkt for internasjonale geotekniske standarder.

De største internasjonale markedene for vingebor er i regioner hvor marin leire og kvikkleire er et problem for bygg- og anleggsbransjen.

Geonor produserer og leverer tre typer vingebor; H-60 (0-3 meter), H-70 (0-10 meter +) og H-10 (0-30 meter +)

H-10 vingebor for 30 m dyp

Vingeboret kan brukes manuelt ned til 30 m dyp eller mer. For å sikre konstant rotasjonshastighet på vingen, kan vingeborinstrumentet ombygges for elektrisk drift. Forlenges med Ø36 x 1000 mm rør og Ø16 x 1000 mm innerstenger.

 • Nøyaktige verdier av udrenert skjærfasthet in situ
 • For bruk i bløte leirer
 • To vingestørrelser - måleområder 0-60 kPa og 0-100 kPa
 • Brukes både manuelt og med borerigg
 • Tilfredsstriller ASTM # standarden.

H-60 lommevingebor for 3 m dyp

Beregnet for enkel vurdering av udrenert skjærfasthet i bløte til faste leirer. Forlenges med 0.5 m stenger.

 • Rask og enkel å bruke
 • Lav vekt ca. 3 kg
 • Direkte avlesning til 3 m dyp
 • Tre vinger - måleområde 0 til 200 kPa
 • Leveres med kalibreringstabell

H-70 inspeksjonsvingebor for 10 m dyp

H-70-inspeksjonsvingeborH-70 vingebor, komplett. Leveres i stål transportkoffert. Beregnet for enkel vurdering av udrenert skjærfasthet i bløte til middels bløte leirer.

Forlenges med Ø25 x 1000 mm stenger. Borhammer kan brukes til forboring.

 • Robust, enkelt å bruke, lav vekt.
 • God evaluering av stangfriksjon.
 • To vingestørrelser - Måleområde 0-80 kPa og 0-160 kPa.
 • Direkte nedpressing til 10 m uten forboring.
TOP